Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldStaatscourant 2021, 9472OverigBestemmingsplan De Tip Norg

Logo Noordenveld

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor het wijzigen van de bestemming van enkele recreatiewoningen naar permanente woningen in De Tip (Postmaatseweg – Langeloërweg).

Dit is een vooraankondiging. Dat betekent concreet dat er nog geen mogelijkheid is om zienswijzen naar voren te brengen. Zodra de plannen gereed zijn om ter inzage te worden gelegd, kunt u dit lezen op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl, www.officielebekendmakingen.nl en in het Roder Journaal en de Krant. Op dat moment is het ook mogelijk om een reactie op de plannen te geven.