Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2021, 6205VergunningenKennisgeving besluit omgevingsvergunning Kokkel 10 te Noord-Scharwoude

Logo Langedijk

De gemeente heeft op 2 februari 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OMG-20-202 voor een omgevingsvergunning op locatie Kokkel 10 te Noord-Scharwoude. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Het in gebruik nemen of gebruiken van een, met het oog op de brandveiligheid aangewezen, vergunningplichtig bouwwerk

Inzage

Deze stukken zijn op te vragen bij de gemeente.

Procedure

Indien u belanghebbende bent, kunt u beroep aantekenen tegen het besluit. U dient daartoe een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Noord-Holland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 5 februari 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via info@gemeentelangedijk.nl of telefoonnummer (0226) 33 44 33.