Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2021, 5186Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 januari 2021, nr. 26577080, houdende de benoeming van een lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, vijfde lid, van het Besluit Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

BESLUIT:

Enig artikel

Met ingang van de datum van dit besluit wordt de heer dr. J.F. Cohen benoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van drie jaren.

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbende.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven