Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2021, 42616benoeming of ontslag

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2021, nr. 29113504, houdende de benoeming van de voorzitter van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, zesde lid, van het Instellingsbesluit Restitutiecommissie;

BESLUIT:

Enig artikel

Te rekenen vanaf heden wordt voor een periode van drie jaren benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog:

  • De heer mr. J. Kohnstamm

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven