Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type benoeming of ontslag en heeft als identifier "stcrt-2021-42616".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-42616
Jaargang 2021
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-10-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 42616
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek benoeming of ontslag
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 september 2021, nr. 29113504, houdende de benoeming van de voorzitter van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties