Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-08-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type benoeming of ontslag en heeft als identifier "stcrt-2021-38978".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-38978
Jaargang 2021
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-08-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 38978
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek benoeming of ontslag
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 24 augustus 2021, nr. WJZ/21199530, houdende benoeming van een plaatsvervangend secretaris van het veterinair beroepscollege, benoeming en eervol ontslag van de secretaris van het veterinair beroepscollege
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties