Bekendmaking toepassing coördinatieregeling ten behoeve van de uitbreiding bedrijventerrein ‘t Broek

Logo Aalten

Burgemeester en wethouders van Aalten maken bekend dat de gemeenteraad op 1 juni 2021 heeft besloten de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren op de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Broek, de oprichting van bedrijfsgebouwen door Kaemingk en ISG Lettink en eventuele andere noodzakelijke vergunningen en/of (verkeers)maatregelen. De uitbreiding van het bedrijfsterrein is voorzien ter plaatse van het plangebied ‘Cattier’ en de percelen Dinxperlosestraatweg 68a, 70, 72 en 72a te Aalten.

Inhoud toepassing coördinatieregeling

Toepassing van de coördinatieregeling houdt in dat de procedure voor de omgevingsvergunning gelijktijdig met die van het bestemmingsplan wordt doorlopen. De gecoördineerde besluiten worden aangemerkt als één besluit (artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening) waarop één gerechtelijke procedure van toepassing is.

Status besluit

Op grond van artikel 6.3 Algemene wet bestuursrecht wordt bovengenoemd raadsbesluit beschouwd als een beslissing ter voorbereiding op een besluit. Om die reden is het niet mogelijk tegen het coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen. De ontwerpbesluiten voor het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en eventuele andere noodzakelijke vergunningen en/of (verkeers)maatregelen worden op een later moment gepubliceerd waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend.

Naar boven