Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ReimerswaalStaatscourant 2021, 28854Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit onbedoelde woningtoevoegingen tegengaan in de kernen van de gemeente Reimerswaal

Logo Reimerswaal

Op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 1 juni 2021 een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee verklaart de gemeenteraad dat een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de zogeheten ‘komplannen’ in alle kernen in de gemeente Reimerswaal.

Een tekening met daarop aangegeven het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, maakt deel uit van het besluit.

Het voorbereidingsbesluit is vanaf 2 juni 2021 te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op de plannen in de kernen van de gemeente Reimerswaal te klikken. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0703.VBKomrmw-va01) en bij de balie in het gemeentehuis. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het besluit treedt in werking op 2 juni 2021.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Heiboer van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

 

Kruiningen 2 juni 2021

Namens de burgemeester en wethouders van Reimerswaal

ir. J. Gideonse,

Hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling