Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2021, 28534Overig(Deel)subsidieplafonds EFRO Operationeel Programma West Nederland 2014-2020

Logo Rotterdam

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, handelend in hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma West Nederland 2014-2020,

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Awb en artikel 5.2.2 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies, maakt binnen de totaal voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFRO 2014 – 2020 West-Nederland voor projecten beschikbare EFRO-bijdrage van € 262.144.775 de sluiting van de volgende (deel)subsidieplafonds bekend:

 

Prioritaire as 2 van het Operationeel Programma Kansen voor West II 2014-2020: Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie:

 

  • 1.

    Voor prioritaire as 2 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Ondersteuning van de omschakeling naar een koolstofarme economie een bedrag van € 2.781.983 bedoeld voor projecten passend binnen doelstelling 3 “Verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik” van het programmadeel West-Regio die passen binnen het vigerende regionale beleid van Flevoland.

Dit deelplafond van april 2015 zal worden gesloten op 8 juni 2021 om 23:59:59 uur.

Complete subsidieaanvragen die tot en met 8 juni 2021 worden ingediend binnen dit deelplafond waar nog voldoende budget is, zullen worden afgehandeld conform bestaande procedures.

 

Rotterdam, 1 juni 2021

Burgemeester en Wethouder van de gemeente Rotterdam, in de hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma Kansen voor West II,

Namens deze:

R.A. Vermij, wethouder Economie, wijken en kleine kernen