Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkStaatscourant 2021, 28174Ruimtelijke plannenWijzigingsplan Drielanden – Fokko Kortlanglaan 119-127

Logo Harderwijk

Het wijzigingsplan Drielanden – Fokko Kortlanglaan 119-127 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00181-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.WP00181-0002 (bronbestanden: https://digitaleplannen.nl/0243/CA57C311-7E76-40A1-9DF0-291A4633661B/). Informatie: domein Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. 411911.