Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2021, 23048OverigGemeente Westvoorne - voorbereiding bestemmingsplan - Fazantenlaan, Oostvoorne

Logo Westvoorne

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, volgens het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij van plan zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor de ontwikkelingslocatie Fazantenlaan Oostvoorne.

Op 2 maart 2011 en 5 juni 2019 heeft het college een voornemen voor de opstelling van een bestemmingsplan voor deze locatie bekend gemaakt. Om diverse redenen is het echter nog niet gekomen tot daadwerkelijke opstelling van een bestemmingsplan.

De afgelopen periode is met diverse partijen verkennend gesproken over de mogelijkheden om op termijn alsnog tot invulling van het projectgebied te komen. Deze verkenning is nu zo ver dat concreet kan worden gestart met de voorbereiding van een bestemmingsplan. Gelet op de gewijzigde uitgangspunten voor het project is besloten een nieuw voornemen bekend te maken.

Het plangebied van het bestemmingsplan wordt gevormd door het onbebouwde gebied omsloten door de Van der Meerweg, de Fazantenlaan en de Patrijzenlaan in Oostvoorne.

Het bestemmingsplan beoogt de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken. Voor de locatie Fazantenlaan maakt het bestemmingsplan de bouw van circa 76 grondgebonden woningen waaronder 5 vrijstaande woningen, 26 twee-onder-één-kap woningen, 34 rijwoningen en 11 seniorenwoningen mogelijk. In het plan is rekening gehouden met het maken van voldoende wateroppervlakte en groen. 

Op dit moment worden geen stukken met betrekking tot het voornemen ter inzage gelegd, ook is het niet mogelijk om zienswijzen op het voornemen kenbaar te maken. Er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen.

Rockanje, 28 april 2021

Burgemeester en wethouders van Westvoorne

de gemeentesecretaris, P.A. van der Wurff

de burgemeester, P.E. de Jong