Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2021, 16495Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan Karreweg fase II Sint Geertruid

Logo Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouder van Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 het ontwerp wijzigingsplan Karreweg fase II Sint Geertruid (planidentificatienummer NL.IMRO.1903.WPLKOM09002-ON01) voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten. Het wijzigingsplan voorziet in het toekennen van 19 bouwtitels binnen de reeds bestaande bestemming ‘Wonen”.

Voor inzage in het ontwerp wijzigingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen via de website www.eijsden-margraten.nl en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1903.WPLKOM09002-ON01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling een zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten. Indien u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u contact opnemen met de gemeente, via het algemene telefoonnummer 14 043 of 043-458 8488.

Eijsden-Margraten, 7 april 2021