Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2021, 16282Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kerkhovenbaan 6 Heukelom, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het ontwerpbestemmingsplan “Kerkhovenbaan 6 Heukelom” voorziet aan de Kerkhovenbaan 6 te Heukelom in de beëindiging en sanering van de intensieve veehouderij, de herbestemming naar een niet-agrarisch bedrijf in categorie 1 en 2 ten behoeve van de exploitatie van een bedrijfsverzamelgebouw en de voortzetting van de neventak paardenhouderij.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Kerkhovenbaan 6 Heukelom [NL.IMRO.0824.BPKerkhovenbaan6-ON01], ligt met ingang van 2 april 2021 tot en met 13 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er een vraag over wilt stellen kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.