Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2021, 14438Overig

Vervangingsbesluit Jeugdbescherming Brabant

Ondergetekende, lid Raad van Bestuur van Stichting Jeugdbescherming Brabant deelt mee dat ter inzage ligt op de vestiging in ’s Hertogenbosch een gemotiveerd besluit tot vervanging van de archiefbescheiden benoemd in de Selectielijst van Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 1995 door reproducties en tot daaropvolgende vernietiging van de oorspronkelijke archiefbescheiden.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van artikel 3.13 van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk aan de Raad van Bestuur uiterlijk 6 weken na publicatie zijn/haar zienswijze naar voren brengen.

’s Hertogenbosch, 16 februari 2021

R.E.J.M. Meuwissen Raad van Bestuur Stichting Jeugdbescherming Brabant