Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-03-2021 gepubliceerd door De Ronde Venen. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2021-14125".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 118400.375 472250.925
Geo informatie (gemeente) De Ronde Venen
Jaargang 2021
Maker De Ronde Venen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.15/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 3641RE 2
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-03-19
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0736.BPP047VanGeijnweg2-ow01
Straatnaam Van Geijnweg
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan ‘Van Geijnweg 2 Mijdrecht’
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2021-14125
Volgnummer 14125
Woonplaats Mijdrecht