Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2021, 13987Ruimtelijke plannen[“Bestemmingsplan Waterstraat 5”]

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad het “Bestemmingsplan Waterstraat 5” heeft vastgesteld. Hieronder leest u waar het plan overgaat, waar en wanneer u het kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren.

Het bestemmingsp lan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het loonbedrijf welke is gevestigd op de locatie Waterstraat 5 te Schaijk uit te breiden.

Waar en wanneer kun u het bestemmingsplan bekijken ?

U kunt het bestemmingsplan van maandag 22 maart 2021 tot en met maandag 3 mei 2021 bekijken. Voor het inzien van het bestemmingsplan moet u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.BPbgb2021waterstr5-VG01.

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met maandag 3 mei 2021, beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarvoor moet u eerder een zienswijze hebben ingediend (naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan) of aantonen dat het voor u niet mogelijk was om op tijd een zienswijze in te dienen.

U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u beroep instelt, blijft ons besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de Afdeling uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de Afdeling ook verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Zij kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D. Derks via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail dolf.derks@landerd.nl.