Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-03-2021 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2021-13801".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 101902.201 498158.621
Jaargang 2021
Maker Noord-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.17/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 1975AM 10
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-03-16
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Vergunningen
Straatnaam Noordersluisweg
Taal nl
Titel Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q2 2021 (cluster 64)
Type vergunning andere vergunningen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2021-13801
Volgnummer 13801
Woonplaats IJmuiden