Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2021, 11933OverigOntwerp-omgevingsvergunning ‘Wekerom, Vijfsprongweg 30’

Logo Ede

 

Zaakcode 2020W0719

 

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking (op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo) van het bestemmingsplan ‘Agrarisch Buiten 2002’, en de daarbij behorende stukken van donderdag 11 maart 2021 tot en met woensdag 21 april 2021. (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

 

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

 

Gebied en gevolg

De locatie ligt aan de noordwestzijde van het recreatiepark Hent uut ’t Zaand, Vijfsprongweg 30 in Wekerom. Het plan maakt de bouw van 16 chalets mogelijk op een voormalig speelterrein behorend bij dit park. Op dit speelterrein mag niet gebouwd worden; de bestemming van dit deel van het terrein is sport/spel en dagrecreatie.

 

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9024, 6710 HM Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088) 116 9900.