Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2021 gepubliceerd door Heeze-Leende. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2021-11671".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 166431 370801
Geo informatie (coördinaten) 165939 369935
Jaargang 2021
Maker Heeze-Leende
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.15/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 5595XL 4
Postcode en huisnummer 5595XL 10
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2021-03-11
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.1658.WPPaaldijk4en10-on01
Straatnaam Paaldijk
Straatnaam Paaldijk
Taal nl
Titel Ontwerpwijzigingsplan “Paaldijk 4 en 10, Leende”
Type ruimtelijk plan wijzigings- of uitwerkingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2021-11671
Volgnummer 11671
Woonplaats Leende
Woonplaats Leende