Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 9722Overig

Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Vierhuizen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 20 januari 2020 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” (Staatsblad 2008, 125) ontvangen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit binnen de bestaande inrichting Vierhuizen, gelegen aan de Westerpolder (Provinciale weg N361) te Vierhuizen. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Ulrum, Sectie G, nummer 761.

De voorgenomen activiteit betreft het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden voor het verbeteren van de gas toestroom naar put VHN-1. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een mobiele installatie. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag en gelijktijdig plaatsvinden. Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom in de avond en nachtperiode plaatsvinden. Transporten zullen zoveel mogelijk geconcentreerd plaatsvinden tijdens de dagperiode.

De werkzaamheden vangen naar verwachting vanaf 17 februari 2020 aan en zijn naar verwachting 22 februari 2020 afgrond. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. K. Kaya (tel. 070 – 379 77 68).