Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2020, 8737Verkeersbesluiten2020-3108

Logo Zaanstad

 

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 4 februari 2020,

overwegende dat:

in Assendelft op Rangeerder, bij taxistandplaats station Krommenie – Assendelft, een gehandicaptenparkeerplaats algemeen aanwezig is;

een wens is geuit om een tweede gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen voor treinreizigers;

verkeerskundig gezien dit geen probleem is;

bovengenoemd wegvak is gelegen in de gemeente Zaanstad;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn;

weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;

in dit geval de gehandicapte treinreiziger, de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn;

de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland heeft plaatsgevonden waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

in Assendelft;

op Rangeerder, bij taxistandplaats station Krommenie – Assendelft, een tweede parkeerplaats aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats algemeen door het plaatsen van een bord E6 met onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 4 februari 2020,

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

in Assendelft;

op Rangeerder, bij taxistandplaats station Krommenie – Assendelft, een tweede parkeerplaats aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats algemeen door het plaatsen van een bord E6 met onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

Mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.