Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2020, 8670Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2019’

Logo Groningen

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2019’ ligt met ingang van 13 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag uitsluitend op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur. Exemplaren van het ontwerpbestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Het plan is tevens in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen, Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24. Geopend zonder afspraak op maandagen van 9.00 - 12.00 uur.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Het plan vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP605Veegplan2019-ow01.

Beschrijving plan

Dit ontwerpbestemmingsplan brengt wijzigingen aan in 15 geldende bestemmingsplannen. Het betreft het herstellen van juridische, tekentechnische en redactionele onvolkomenheden; en het aanbrengen van relatief kleine wijzigingen die gewenst zijn in de regels en / of op verbeelding. De aan te brengen wijzigingen brengen de plannen in overeenstemming met de bestaande situatie dan wel maken gewenste situaties mogelijk. Een relatief groot deel van de aanpassingen bevindt zich in het plangebied voor Meerstad. De wijzigingen voor Meerstad zijn wenselijke wijzigingen die in de loop van de uitwerking van de bouwplannen voor Meerstad zijn opgekomen.

Zienswijze indienen

Vanaf 13 februari tot en met 25 maart 2020 kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

U kunt ook via de website gemeente.groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen een zienswijze indienen. Dit kan uitsluitend door gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online zienswijze indienen’ bij het bestemmingsplan. U krijgt direct een bevestiging van ontvangst.

Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen kunt u een afspraak maken met Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, tel. (050) 367 8016.

Gemeente Groningen, 12 februari 2020