Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West BetuweStaatscourant 2020, 7752Ruimtelijke plannenGemeenteWest Betuwe - Ontwerpbestemmingsplan - elektriciteitsregelstation - Leuven, gemeente West Betuwe

Logo West Betuwe

Met ingang van donderdag 6 februari 2020 ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 van de Awb, voor zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan “elektriciteits-regelstation, Leuven” van de gemeente West Betuwe ter inzage tot en met 18 maart 2020. 

Toelichting op de planstukken.

Liander is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en beheren van elektriciteitsnetten in de provincie Gelderland en in delen van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Friesland. Binnen dit verzorgingsgebied transporteert Liander elektriciteit naar 3,1 miljoen huishoudens, bedrijven en instellingen. Liander werkt iedere dag aan een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Om dat voor elkaar te krijgen, is het belangrijk om de veiligheid, kwaliteit en capaciteit van de netten hoog op orde te houden. De netinfrastructuur moet nu en in de toekomst aan de capaciteitsbehoefte van de klanten voldoen.

In de omgeving van het regelstation Leuven in de gemeente West Betuwe is meer vermogen nodig. Daarom is Liander voornemens het bestaande regelstation van 10kV om te bouwen naar een 10/20 kV regelstation. Met het voorliggende nieuwe bestemmingsplan wordt de gewenste aanpassing van het regelstation mogelijk gemaakt.

Raadplegen planstukken.

De planstukken zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft het plan-identificatienummer: NL.IMRO.1960.BUIRegelstatLeuven-OW01.

De ter inzage gelegde stukken kunt u verder op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis te Geldermalsen (adres: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen). Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt de ODR via telefoonnummer (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl.

Reageren.

Gedurende de termijn van terinzagelegging (t/m woensdag 18 maart 2020) kan een ieder een schriftelijke zienswijze (geen e-mail) sturen naar de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC  Geldermalsen. Indien u een mondelinge reactie wilt geven, dan dient u hiervoor uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage termijn, eerst een afspraak te maken via Team Leefomgeving: telefoonnummer (0345) 728802. (Alleen tijdens kantoortijden).

5 februari 2020

Burgemeester en wethouders van West Betuwe.