Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2020, 7525OverigGemeente Alkmaar - voorontwerp bestemmingsplan - Ruysdaelkade 40, Alkmaar

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat er een voorontwerp van het bestemmingsplan Ruysdaelkade 40 gereed is voor participatie.

Gebied

Het perceel waarop het voorontwerp bestemmingsplan Ruysdaelkade 40 betrekking heeft, wordt aan de westkant van het plangebied begrenst door de Rijksweg N9 (Martin Luther Kingweg), aan de noordzijde de woonbebouwing langs de Pieter Breughelstraat, aan de oostzijde de woonbebouwing langs de Oude Hoeverweg en aan de zuidkant door de Ruysdaelkade.

Doel

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om een gebouw met 57 appartementen en een zorgfunctie zoals een huisartsenpraktijk te realiseren.

Inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende vier weken ter inzage met ingang van donderdag 6 februari 2020 tot en met woensdag 18 maart 2020 bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, Ruysdaelkade 40).

Inloopavond

Voor geïnteresseerden wordt er een inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt  de opzet van het plan gepresenteerd. De inloopavond wordt op dinsdag 3 maart  2020 van 17.30 tot 20.00 uur aan de Ruysdaelkade 40 gehouden.

We streven naar transparante en heldere informatievoorziening gedurende het gehele ontwikkelingsproces. Op de inloopavond kan in gesprek worden gegaan met de initiatiefnemer van het plan en met medewerkers van de gemeente Alkmaar.

Ook kunt u een eerste reactie op de plannen geven, zodat het gemeentebestuur uw reactie kan meenemen in een besluit om daadwerkelijk een bestemmingsplanprocedure te starten.

Reactie

Gedurende de termijn dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk een inspraakreactie op het plan indienen.

De inspraakreactie kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.