Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 7314Overig

Kennisgeving melding besluit algemene regels milieu mijnbouw, EnergyStock B.V., Veendam, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 17 december 2020 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” (Staatsblad 2008, 125) ontvangen van EnergyStock B.V. te Veendam. De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit binnen de bestaande inrichting Aardgasbuffer Zuidwending gelegen aan de Zoutweg 3, 9644 TW, Veendam. De inrichting is kadastraal bekend als gemeente Veendam sectie P nummer 1175.

De voorgenomen activiteit betreft het ombouwen van zoutcaverne A1 naar de functie als gasopslag caverne. De werkzaamheden worden verricht met behulp van een mobiele installatie.

De werkzaamheden en de transporten vinden zoveel mogelijk overdag plaats. De werkzaamheden starten naar verwachting begin februari 2020 en duren naar verwachting tot eind maart 2020. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer H. Vorsteveld (tel. 070 – 379 8923).