Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 7148Overig

Kennisgeving melding besluit algemene regels milieu mijnbouw, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 17 oktober 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat een melding ingevolge het “Besluit algemene regels milieu mijnbouw” van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de inrichting Emmen-14, gelegen aan de Eerste Groenedijk ZZ te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie AB, nummer 865.

De voorgenomen activiteit betreft het definitief afsluiten van put Emmen-14, ook wel abandonneren genoemd. Deze werkzaamheden worden met behulp van een mobiele installatie uitgevoerd.

De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag plaatsvinden. Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom ook s’ avond en in de nacht plaatsvinden. Transportbewegingen zullen zoveel mogelijk geconcentreerd plaatsvinden tijdens de daglichtperiode (7.00-19.00). De werkzaamheden zullen naar verwachting vanaf 3 februari 2020 aanvangen en naar verwachting vier weken duren.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. K. Kaya (070-379 77 68).