Onherroepelijk bestemmingsplan “De Luwte fase 2” te Achtmaal

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het bestemmingsplan “De Luwte fase 2” te Achtmaal onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van de bestemming voor de locatie “De Luwte, fase 2” in Achtmaal, plaatselijk gelegen aan de rand van de dorpskern van Achtmaal, tussen de Molenweg en Schuttershof. Het bestemmingsplan staat de realisatie toe van 7 grondgebonden woningen.

 

Terinzagelegging

Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan, met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 22 oktober 2020 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan per 3 december 2020 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Naar boven