Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2020, 6559OverigGemeente Zoetermeer - aanwijzingsbesluit toezichthouders Huisvestingswet 2014

Logo Zoetermeer

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer delen op grond van artikel 33, lid 2 van de Huisvestingswet 2014 mede, dat besloten is om de ambtenaren in de functie van toezichthouder de heer A.J.A. de Goede, de heer S.E. Sylvester, de heer S. van Broeckhuysen en de heer J.J. de Koningh met ingang van 1 januari 2015 aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht en handhaving van de Huisvestingswet 2014. Voorts is de ambtenaar de heer M. A. van Veen met ingang van 6 september 2018 aangesteld als onbezoldigd ambtenaar in de functie van toezichthouder en aangewezen als ambtenaar belast met het toezicht en handhaving van de Huisvestingswet 2014.