Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2020, 61797Ruimtelijke plannenOntwerp-bestemmingsplan Puttelaar 1 en 3, 5411 BE Zeeland

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 te Zeeland” voor iedereen ter inzage ligt. Hieronder wordt aangegeven waarover het ontwerp-bestemmingsplan gaat.

Plan:

Het gaat hier om het wijzigen van de bestemming van twee panden. De huidige bestemming voor zowel Puttelaar 1 als Puttelaar 3 te Zeeland, is centrum met functieaanduiding detailhandel en specifieke vorm van wonen (alleen op de verdieping).

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet voor Puttelaar 1 te Zeeland, in een volledige Centrum- bestemming met specifieke vorm van detailhandel. Voor Puttelaar 3 te Zeeland, voorziet het nieuwe bestemmingsplan volledig in de bestemming Wonen.

Het plan bekijken?

Het ontwerp-bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 23 november 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage (dossiernummer BP-2019-0015).

Het ontwerp-bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening:

www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt reageren op het ontwerp-bestemmingsplan. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Nadere informatie of inzien van het plan?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van het plan kunt u contact opnemen met Stefanie van der Burgt via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail Stefanie.vanderBurgt@landerd.nl.