Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenStaatscourant 2020, 58375Ruimtelijke plannenTer inzage: ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, recreatiecentrum Heumens Bos

Logo Heumen

Vanaf 16 november 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, recreatiecentrum Heumens Bos” met identificatienummer NL.IMRO.0252.BUbpHeumensbos-OW01 ter inzage.

 

Het plan

Het bestemmingplan maakt de modernisering van het recreatiecentrum Heumens Bos mogelijk. Hiervoor wordt het terrein iets vergroot. Het gaat daarbij om nieuwbouw van de centrale faciliteiten op het perceel direct ten westen van het bestaande recreatiecentrum aan de Vosseneindseweg 46 in Heumen. Hierbij wordt ook een aantal hotelkamers toegevoegd en wordt de ontsluiting verbeterd.

 

Inzagemogelijkheden

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken kunt u op twee manieren inzien:

 

  • 1.

    Digitaal: het plan is digitaal beschikbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op identificatienummer NL.IMRO.0252.BUbpHeumensbos-OW01 en direct via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0252.BUbpHeumensbos-OW01 

  • 2.

    Gemeentehuis: vanaf maandag 16 november 2020 tot en met maandag 28 december 2020 ligt alles ook ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis (Kerkplein 6 in Malden). Als u de stukken in wilt zien kunt u daarvoor een afspraak maken bij het Klant Contactcentrum (telefoonnummer 14024).

     

Reactiemogelijkheden

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder gedurende deze termijn, schriftelijk of mondeling, zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar de heer Verploegen, te bereiken op telefoonnummer 14024.

Degene die niet tijdig een zienswijze indient, kan in een later stadium geen beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Malden, 13 november 2020