Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-11-2020 gepubliceerd door Heumen. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2020-58375".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (gemeente) Heumen
Jaargang 2020
Maker Heumen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.11/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-11-13
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0252.BUbpHeumensbos-OW01
Taal nl
Titel Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, recreatiecentrum Heumens Bos
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-58375
Volgnummer 58375