Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2020, 57927Ruimtelijke plannenRectificatie inzagetermijn voor Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020

Logo Waddinxveen

Rectificatie Gemeenteblad 2020, 270688 en Staatscourant 2020, 54839.

Woensdag 7 oktober is de Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 gepubliceerd. Door een softwarefout kon de herziening niet geplaatst worden op ruimtelijkeplannen.nl. Dit is hersteld en op woensdag 21 oktober is een rectificatie geplaatst met een inzagetermijn tot 4 november.

Verlenging inzagetermijn gemeente Waddinxveen

Omdat de herziening niet gelijk kon worden ingezien is besloten de inzagetermijn voor inwoners van Waddinxveen te verlengen tot 18 november 2020. Inspraakreacties die tot 18 november 2020 worden ontvangen betrekken wij bij de besluitvorming.

Ongewijzigde inzagetermijn gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk

Voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk blijft de inspraaktermijn tot 4 november van kracht.