Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2020, 57911Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan 'Kop De Beuk en De Berk te Budel’.

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, van donderdag 5 november 2020 tot en met woensdag 17 december 2020 gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder het ontwerp wijzigingsplan ‘Kop De Beuk en De Berk te Budel’ ter inzage ligt.

 

Dit wijzigingsplan is gericht op het mogelijk maken van een appartementengebouw met 6 appartementen tussen de straten De Beuk en De Berk te Budel.

 

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBDL0044-ONT1.

 

Een analoog exemplaar is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Tegen het ontwerp wijzigingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.