Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2020, 57532OverigToepassen coördinatieregeling project “Verplaatsing Albert Heijn naar Kostverloren 1 (huidige dorpsstraat 13)”

Logo Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2020 heeft besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor het project “Verplaatsing Albert Heijn naar Kostverloren 1 (huidig Dorpsstraat 13)”. Het project heeft betrekking op de nieuwbouw en verplaatsing van de Albert Heijn supermarkt naar aan andere plek aan het parkeerterrein Kostverloren.

Het besluit van de gemeenteraad tot het toepassen van de coördinatieregeling voor dit project is een procedureel en geen inhoudelijk besluit. Het door de gemeenteraad genomen besluit maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en diverse (omgevings) vergunningaanvragen te besluiten. Deze documenten moeten nog worden ingediend. Het betekent dat de publicatie en terinzagelegging van het ontwerp (project) bestemmingsplan en de ontwerpbesluiten van (omgevings) vergunningaanvragen gelijktijdig in plaats van na elkaar plaatsvindt. Hierop kan - door een ieder - zienswijzen worden ingediend. Tegen de besluiten kan vervolgens in één keer beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Het toepassen van de coördinatieregeling heeft dus tot gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen wordt in plaats van verschillende afzonderlijke procedures.

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.