Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 53786VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Sinterklaas Drive Thru, Loosbroekseweg 56, 5388 VP Nistelrode.

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het (gedeeltelijk) afsluiten van ’t Broek en de Loosbroekseweg voor alle verkeer behalve deelnemers evenement en voetgangers:

14 november 2020 vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur of zoveel langer of korter als nodig blijkt, een gedeelte van ’t Broek en de Loosbroekseweg in Nistelrode.

Het besluit is verzonden op: 15 oktober 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 15 oktober 2020