Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 53407Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2020, nr. 25522061, houdende de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en twee leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3, vijfde en zesde lid, van het Besluit Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

BESLUIT:

Enig artikel

Te rekenen vanaf 23 december 2020 worden herbenoemd tot lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog voor een periode van drie jaren:

  • Mevrouw mr. E.H. Swaab, tevens plaatsvervangend voorzitter

  • De heer dr. J.H. van Kreveld

  • Mevrouw dr. C.C. Wesselink

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven