Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2020, 53210OverigGemeente Ermelo - ontwerpomgevingsvergunning uitgebreide procedure - brandveilig gebruiken van het gebouw Nieuw Zeezicht - Witteland 5, Ermelo

Logo Ermelo

Burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen:

  • -

    Witteland 5 te Ermelo (3853 HD Ermelo) voor het brandveilig gebruiken van het gebouw 'Nieuw Zeezicht'.

Het gaat hier om een uitgebreide procedure omdat er aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of een verstandelijke handicap dagverblijf wordt verschaft.

De ontwerpomgevingsvergunning betreft de volgende activiteit:

- het brandveilig gebruiken van een bouwwerk.

Wij zijn voornemens de vergunning te verlenen voor bovenstaande activiteit.

Procedure en zienswijzen

Deze omgevingsvergunning wordt voorbereid volgens de uitgebreide procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Awb.

De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Ermelo. Gedurende deze periode kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo, postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar maken. Voor het indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de gemeente Ermelo, telefoon 0341 56 72 32.

Ermelo, 14 oktober 2020