Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-2020 gepubliceerd door Oudewater. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2020-52930".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 121362.07 448791.61
Geo informatie (gemeente) Oudewater
Jaargang 2020
Maker Oudewater
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.11/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 3425TD 83
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-10-13
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0589.bppartherzwdijk83-VA01
Samenvatting Het plan voorziet in het herinrichten van het perceel Waardsedijk 83. Het gaat om realiseren van een woning met diverse bijgebouwen en het herinrichten van het perceel met gebiedseigen beplanting en een vijver.
Straatnaam Waardsedijk
Taal nl
Titel Vaststelling bestemmingsplan ‘partiele herziening Waardsedijk 83’
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-52930
Volgnummer 52930
Woonplaats Snelrewaard