Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijssen-HoltenStaatscourant 2020, 50584Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan 'Wonen Holten, Het Landeweerd 49-53, harmonisatie bouwregels'

Logo Rijssen-Holten

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door het bestaande woonwagenerf aan Het Landeweerd 49 t/m 53 in Holten. Dit plan maakt planologisch mantelzorg in woonwagens mogelijk en is onderdeel van de harmonisatie van de bouwregels tussen de woonwagenstandplaatsen in Rijssen en Holten (7451VC).

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPHW2020001-0303. De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPHW2020001-/NL.IMRO.1742.BPHW2020001-0303/.

U kunt het ontwerpplan en de bijbehorende stukken vanaf donderdag 01 oktober 2020 t/m woensdag 11 november 2020 inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Gedurende deze termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpplan bij de Gemeenteraad van Rijssen-Holten, o.v.v. zienswijze en de naam van het ontwerpplan. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpplan deze betrekking heeft.

Uw zienswijze stuurt u naar Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker Ruimte. Meer informatie over zienswijzen vindt u op www.rijssen-holten.nl/zienswijze.

Rijssen, 22 september 2020

College van burgemeester en wethouders gemeente Rijssen-Holten,

Namens deze:

A.C. Hofland, burgemeester

A.C. van Eck, gemeentesecretaris