Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumStaatscourant 2020, 49458Ruimtelijke plannenBekendmaking Voorbereidingsbesluit ‘Besluit in het kader van Entree Oost 2020’

Logo Hilversum

Burgemeester en wethouders van Hilversum maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 september 2020 een voorbereidingsbesluit heeft genomen.

Inhoud

Met het voorbereidingsbesluit Entree Oost 2020 heeft de raad besloten dat alle bouw- en gebruikswijzigingen verboden zijn. Aanvragen om een omgevingsvergunning worden aangehouden.

Gebied voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied gelegen tussen de Larenseweg, Kleine Drift, Zuiderweg, Swammerdamstraat en de perceelsgrens met het Connexxionterrein, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart (de verbeelding; NL.IMRO.0402.07vb01kleinedrift-va02)

Reden

Bewoners, ontwikkelende partijen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente hebben met elkaar de ‘Gebiedsagenda 1221’ opgesteld. Een gezamenlijke agenda die richting geeft aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

‘Bruisend Hart’ is een van de prachtprojecten binnen de ‘Gebiedsagenda 1221’. Het Oosterspoorplein en omgeving Larenseweg, Swammerdamstraat, Zuiderweg en Kleine Drift zou de entree naar Oost moeten zijn. Het Oosterspoorplein is als onderdeel van de stationsomgeving functioneel, maar fungeert evenwel niet als de entree naar Oost, noch als het gewenste hart van Oost.

Gezien de ambities in Oost ligt herontwikkeling van dit entreegebied voor de hand. Concrete plannen voor deze locatie zijn er op dit moment nog niet. Om te voorkomen dat de gronden op basis van het huidige bestemmingsplan ‘Over ‘t Spoor’ tot ontwikkeling komen en daarmee de ontwikkeling van de Entree Oost belemmeren, heeft de gemeenteraad van Hilversum besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied.

Inwerkingtreding en duur

Het voorbereidingsbesluit is op 24 september 2020 ter inzage gelegd en daarmee in werking getreden. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken is op 24 september 2020 ter visie gelegd in de Burgerleeskamer van het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 – 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 – 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. Het voorbereidingsbesluit is digitaal in te zien in de digitale burgerleeskamer op de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl). Het besluit kan daarnaast ook worden ingezien via http://0402.roview.net/ of op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het besluit worden gevonden via het invullen van het planid-nummer NL.IMRO.0402.07vb01kleinedrift-va02. Tegen het voorbereidingsbesluit is geen beroep mogelijk.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de heer V. van Rossum, telefoonnummer 035-629 2079 of via v.vanrossum@hilversum.nl.

Hilversum, 24 september 2020

Burgemeester en wethouders van Hilversum