Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-09-2020 gepubliceerd door Kapelle. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2020-48076".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Geo informatie (coördinaten) 56887.367 387483.575
Geo informatie (gemeente) Kapelle
Jaargang 2020
Maker Kapelle
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/2.10/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4421PV 1
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-09-16
Referentienummer Ontwerpbestemmingsplan Smokkelhoek 1e herziening (Kloosterweg)
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan identificatie nummer NL.IMRO.0678.smokkelhoekHZ001-OW01
Straatnaam Kloosterweg
Taal nl
Titel Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Smokkelhoek 1e herziening (Kloosterweg)
Type ruimtelijk plan bestemmingsplan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verwijzing stcrt-2020-48076
Volgnummer 48076
Woonplaats Kapelle