Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2020, 47433VerkeersbesluitenGemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit - Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het Long Course Weekend 2020

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel,

Gelet op,

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW en de Algemene wet bestuursrecht);

- het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d in de Wegenverkeerswet 1994;

- het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

dat het bevoegd gezag onder bepaalde omstandigheden tijdelijke verkeertekens kan plaatsen of tijdelijke maatregelen kan uitvoeren. Indien de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregel van kortere duur is dan vier maanden, behoeft geen verkeersbesluit te worden genomen. Onder de gegeven omstandigheden wordt dit thans wel nodig geacht;

Overwegende,

- dat tijdens het Long Course Weekend er diverse activiteiten worden georganiseerd in de gemeente Beesel waarvoor diverse straten worden afgesloten;

- dat de vermelde maatregelen wroden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- tot het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk is;

- dat de aangegeven weg/wegen in beheer zijn van de gemeente Beesel;

Besluiten,

 •  

  Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om:

 • 1.

  In te stellen van inrij- en stilstaan verboden middels de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) van 17 september 2020 7:00 uur tot 20 september 2020 24:00 uur op de volgende locaties:

  a. Raadhuisplein van de Rijksweg tot aan de Pastoor Vranckenlaan;

 • 2.

  In te stellen van inrij- en stilstaan verboden middels de verkeersborden C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 op 19 september 2020 van 7:00 uur tot 18:00 uur op de volgende locaties:

  a. Pastoor Vranckenlaan vanaf de aansluiting met de Karel Doornamlaan tot aan de aansluiting met het Raadhuisplein (weg);

  b. Rijksweg ter hoogte van de aansluiting met de Pastoor Vranckenlaan tot aan de aansluiting met de Stationsstraat;

 • 3.

  In te stellen van inrij- en stilstaan verboden middels de verkeersborden C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 op 20 september 2020 van 8:00 uur tot 18:00 uur op de volgende locaties:

  a. Alle locaties op de in de bijlage vermelde wegafsluitingen (hek met C1), mocht er onverhoopt één zijn gemist in de lijst hieronder:

  Reuver

  b. Rijksweg van de Keulseweg tot aan de Stationsstraat

  c. In Den Hof bij de aansluiting van de Pastoor Vranckenlaan (noord)

  d. In Den Hof bij de aansluiting van de Pastoor Vranckenlaan (zuid)

  e. Burgemeester Claessenstraat bij de aansluiting met de Pastoor Vranckenlaan

  f. Pastoor Rijderslaan bij de aansluiting met de Pastoor Vranckenlaan

  g. Vogelsweijde bij de aansluiting met de Beeselseweg

  h. Hovergelei bij beiden aansluiting met de Beeselseweg

  i. Gouverneur van Hövelllaan vanaf de Pastoor Vranckenlaan

  j. Sint Lambertusweg vanaf de Kesselseweg

  k. Parklaan vanaf de Kesselseweg

  l. Scheiweg vanaf huisnummer 1 tot aan de Sangersweg

  m. Scheiweg vanaf de Oude Veerweg tot aan de Sangersweg

  n. Oude Veerweg vanaf de Kesselseweg

  o. Kapellerweg bij de aansluiting met de Sint Lambertusweg

  p. Berkenweg bij de aansluiting met de Berkenweg

  q. Berkenweg bij de aansluiting met de Vissersweg

  r. Schinderspark bij de aansluitingen met de Oude Schans

  s. Leeuweriklaan bij de aansluitingen met de Oude Schans

  t. Lijsterstraat bij de aansluiting met de Oude Schans

  u. Merelstraat bij de aansluiting met de Oude Schans

  v. Nachtegaalstraat bij de aansluiting met de Oude Schans

  w. Vinkenstraat bij de aansluiting met de Oude Schans

  x. Klaashofweg/Sint Jozefweg van de Rembrandtstraat tot aan de Heytstraat

  y. Frans Halsstraat bij de aansluiting met de Vincent van Goghstraat

  z. Ruysdaelstraat bij de aansluiting met de Vincent van Goghstraat

  aa. Julianastraat/Keulseweg van de Vincent van Goghstraat tot aan de Oppe Stein

  • bb.

   Molenweg bij de aansluiting met de Nijverheidsweg

  • cc.

   Ronkenstein bij de aansluiting met De Dijken

  • dd.

   Schellekensbeeksingel bij de aansluiting met De Dijken

  • ee.

   Dijkcersingel bij de aansluiting met de Schellekensbeeksingel

  • ff.

   Goud-Es Laan bij de aansluiting met de Dijckersingel

  • gg.

   Lindenlaan bij de aansluiting met de Sint Jozefweg

  • hh.

   Sint Jozefweg bij de aansluiting met de Offenbekermarkt (westelijke)

  • ii.

   Pastoor Ceijssensstraat bij de westelijke aansluiting met de Offenbekermarkt

  • jj.

   Keulseweg bij de westelijke aansluiting met de Offenbekermarkt

  • kk.

   Sint Annastraat bij de aansluiting met de Keulseweg

  • ll.

   Torenpad bij de aansluiting met de Keulseweg

  • mm.

   Sint Theresiastraat bij de aansluiting met de Keulseweg

  • nn.

   Beukelstraat bij de aansluiting met de Keulseweg

  • oo.

   Henk Gommansstraat bij de aansluiting met de Beukelstraat

  • pp.

   Pastoor Ceijssenstraat bij de aansluiting met de Beukelstraat

  • qq.

   Beukelstraat bij de aansluiting met de Keulseweg

  • rr.

   Cor Janssenstraat bij de aansluiting me de Ben Verstappensingel

  • ss.

   Ben Verstappensingel bij de aansluiting met de Hubert Ummelsstraat

  • tt.

   Hubert Ummelstraat ter hoogte van huisnummer 14

  • uu.

   Krommenhoek ter hoogte van de aansluiting met de Krommehoek (huisnummer 4-14)

  • vv.

   Krommenhoekweg ter hoogte van de aansluiting met de Dodeweg

   Beesel

   • a.

    Ohé Broekerveldweg ter hoogte van de aansluiting met de Sint Jorisstraat

   • b.

    Ouddorp ter hoogte van de aansluiting met de Ohé Broekerveldweg

   • c.

    Ouddorp ter hoogte van de aansluiting met de Kerkstraat

   • d.

    Huibeekweg ter hoogte van de aansluiting met de Kerkstraat

   • e.

    Ouddorp ter hoogte van de aansluitingen (noordelijke en zuidelijk) met de Ouddorp

   • f.

    Kerkpad ter hoogte van de aansluitingen (westelijk en oostelijk) met de Kerkstraat

   • g.

    Krommeweg ter hoogte van de aansluiting met de Hoogstraat

   • h.

    Heyackerstraat ter hoogte van de aansluiting met de Hoogstraat

   • i.

    Sint Jorisstraat ter hoogte van de aansluiting met de Holleweg

   • j.

    Sint Jorisstraat ter hoogte van de aansluiting met de Monseigneur Theelenstraat

    k. Het Spick ter hoogte van de aansluiting met de Monseigneur Theelenstraat

   • m.

    Sjpiekershof ter hoogte van de aansluiting met de Monseigneur Theelenstraat

   • n.

    Nieuwstraat ter hoogte van de aansluiting met de Monseigneur Theelenstraat

   • o.

    Ruys van Splintersingel ter hoogte van de aansluiting met de Msg. Theelenstraat

   • p.

    Burgemeester Meuterlaan ter hoogte van de aansluiting met de Msg. Theelenstraat

   • q.

    Cruysbergstraat ter hoogte van de aansluiting met de Drakeboch

   • r.

    Ruys van Splintersingel ter hoogte van huisnummer 7

   • s.

    Ruys van Splintersingel ter hoogte van de aansluiting met de Markt

   • t.

    De Kroetpers ter hoogte van de aansluiting met de Ruys van Splintersingel

   • u.

    Kerstenbergerweg ter hoogte van de aansluiting met de Ruys van Splintersingel

   • v.

    Mariaplein ter hoogte van de aansluiting met de Markt

   • w.

    Hoornpost ter hoogte van de aansluiting met de Bakheide

   • x.

    Bayerweg ter hoogte van de aansluiting met de Bakheide

    y. Veldweg ter hogote van de aansluitingen (noordelijk en zuidelijk) met de Bakheide

   • z.

    Bussereindse weg ter hoogte van de aansluiting met de Schansweg

   • aa.

    De Schansweg ter hoogte van de aansluiting met de Bussereindseweg

   • bb.

    Berkenhutweg ter hoogte van de aansluitingen met de Bakheide

   • cc.

    Eikenbroeklaan ter hoogte van de aansluiting met de Bakheide

   • dd.

    Gubbelsweg ter hoogte van de aansluiting met de Rijkel

   • ee.

    Rijkel (komende vanuit Donderbergweg) ter hoogte van de aansluiting met de Rijkel

   • ff.

    Sint Antoniusstraat ter hoogte van de aansluiting met de Rijkel

   • gg.

    Rijkel (komende vanuit pont Neer-Rijkel) ter hoogte van de aansluiting met de Kerkeweg

   • hh.

    Klerkenhofweg ter hoogte van de aansluiting met de Kerkeweg

     

Reuver, 9 september 2020

Namens burgemeester en wethouders van Beesel,

Beleidsmedewerker, team Ruimtelijke Ontwikkeling

Bezwaarmogelijkheden,

Op grond van artikel 7.1 van de Awb kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Het bezwaarschift moet worden ondertekend en dient in ieder geval te bevatten:

 • 1.

  De naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  De motieven achter het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking op dit besluit.

Voorlopige voorziening,

Naast het indienen van een bezwaarschrift is het mogelijk een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Dit kan wanneer een bezwaarschrift is ingediend en wanneer onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Dit verzoek dient te worden gericht tot de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem ll Singel 67, 6041 HR Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.