Benoemingsbesluit leden Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp

De Raad voor Rechtsbijstand,

Gelet op:

  • In de toelichting van artikel 2.4.5 – 2.4.6 van de Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register (Staatscourant 2015, nr. 44924);

  • Artikel 1, sub b, van de Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr. 5612426/09, houdende verlening van mandaat aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaande (Staatscourant 2009, 11554);

  • Artikel 3 van het Instellingsbesluit Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp van de Raad voor Rechtsbijstand.

Besluit:

Artikel 1

Mevrouw mr. C. Koppelman (secretaris bij rechtbank Overijssel) met terugwerkende kracht ingaande op 1 januari 2018, te benoemen als lid van de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp, voor een periode van vier jaar, eindigend op 31 december 2021.

Artikel 2

De heer mr. J.A. Pitstra (schuldhulpverlener voor ondernemers en Wsnp-bewindvoerder bij gemeente Zwolle) met terugwerkende kracht ingaande op 1 januari 2018 te benoemen als lid van de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp, voor een periode van vier jaar, eindigend op 31 december 2021.

Artikel 3

Mevrouw I.M. de Meersseman (Wsnp-bewindvoerder bij RST Advocaten) met terugwerkende kracht ingaande op 1 juni 2020, te benoemen als lid van de Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp, voor een periode van vier jaar, eindigend op 31 mei 2023.

Artikel 4

  • 1. Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 juni 2020.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit leden Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp.

  • 3. (Her)benoemingsbesluit leden Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp (Staatscourant 2018, nr. 21129) vervalt bij de inwerkingtreding van dit besluit.

Utrecht, 1 juli 2020

I.D. Nijboer Algemeen directeur / Bestuurder

Naar boven