Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2020, 42881Ongewenstverklaring vreemdelingen

Ongewenstverklaringen vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 6 augustus 2020, onder V-nummer 2749491595, is de vreemdeling Rafal Lewandowski, geboren op24 juli 1985, van Poolse nationaliteit, met toepassing van artikel 67, eerste lid, aanhef en b, van de Vreemdelingenwet ongewenst verklaard.