Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2020, 42390Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Westerbeek, Schepersstraat 3''

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Westerbeek, Schepersstraat 3'' (NL.IMRO.1702.8BPWschepersstraat3-ON01) inclusief alle bijlagen ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

Reageren op het ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van dinsdag 11 augustus 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Het ontwerpwijzigingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. In verband met de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus is het alleen mogelijk om na een telefonische afspraak de stukken op het gemeentehuis in te zien.

Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze kenbaar worden gemaakt tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college van B&W. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend op het volgende adres: gemeente Sint Anthonis, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, begrijpt u een onderdeel van het ontwerpwijzigingsplan niet of wilt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze dan wel om de stukken op het gemeentehuis in te zien? Neem dan gerust contact op met Mendy van Liempt via telefoonnummer 0485 - 208 196 of e-mail: MendyvanLiempt@SintAnthonis.nl.

Sint Anthonis, 10 augustus 2020