Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2020, 38433VergunningenHollands Kroon - week 29 - Ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Westlanderweg 2 in Middenmeer

Logo Hollands Kroon

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: buitenplanse afwijking (artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3)

Onderwerp: ontwerp uitgebreide omgevingsvergunning Z-222830

Plangebied: Westlanderweg 2, Middenmeer

Doel plan: bouwen van schoorstenen voor noodstroomaggregaten t.b.v. een datacenter 

Datum publicatie:15 juli 2020

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van 16 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. De ontwerp omgevingsvergunning is als bijlage bij deze publicatie gevoegd. U kunt tevens de ontwerp omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken gedurende de inzagetermijn digitaal opvragen bij vergunningen@hollandskroon.nl. Wilt u meer informatie? Kunt u mailen naar vergunningen@hollandskroon.nl of bellen naar telefoonnummer 088 – 321 5000.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Z-222830 Westlanderweg 2 in Middenmeer.

 

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Team Vergunningen (Erik Menzl) via telefoonnummer 088 – 321 5000. U kunt hiervoor tot en met 6 weken na 7 april 2020 een afspraak maken. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.