Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2020, 3726Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ''Buitengebied, Veegplan 6'' gemeente Sint Anthonis

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied, Veegplan 6'' (NL.IMRO.1702.8BPveegplan6-ON01) inclusief alle bijlagen ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied, Veegplan 6'' betreft het zesde veegplan voor het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis. Met de systematiek van de veegplannen wordt door de gemeente periodiek een bestemmingsplanprocedure gestart ten behoeve van ruimtelijke initiatieven vanuit de markt. Daarnaast wordt in het ontwerpbestemmingsplan voor een aantal locaties een ambtshalve correctie doorgevoerd. Verder zijn in de periode vanaf 17 augustus 2016 tot en met 15 januari 2019 diverse omgevingsvergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan verleend. Deze vergunningen worden in het ontwerpbestemmingsplan juridisch-planologisch vastgelegd.

In het ontwerpbestemmingsplan zijn voor de volgende vier locaties nieuwe ontwikkelingen opgenomen:

- Striep 6 Oploo;

- Boxmeerseweg 23, 25 en 27 Sint Anthonis;

- Lamperen 14 en 3a Wanroij;

- Stevensstraat 4 Westerbeek.

Voor de volgende locaties worden ambtshalve wijzigingen doorgevoerd:

- Eikenweg 1 en Tweede Stichting 12 Landhorst;

- Lindelaan 1 Oploo;

- Bosweg 20 Sint Anthonis;

- Peelstraat 11 Wanroij;

- Peelstraat 29 Wanroij;

- Loonseweg 31 en 31A Westerbeek.

Voor de volgende locaties wordt een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan opgenomen:

- Boompjesweg 1A Landhorst;

- Fortunaweg 7 Landhorst (twee omgevingsvergunningen);

- Gassels Hof 1 Landhorst;

- Bus 4 Oploo;

- Deurneseweg 31A Oploo;

- Gemertseweg 36 Oploo;

- Grotestraat 1A Oploo;

- Lindelaan 1 Oploo;

- Boxmeerseweg 16 Sint Anthonis;

- Den Hoek 17 Sint Anthonis;

- Heideweg 1 Sint Anthonis;

- Ledeackersestraat 28 Sint Anthonis;

- Lepelstraat 37 Sint Anthonis;

- Noordkant 17 Sint Anthonis;

- Sambeeksedijk 4 Sint Anthonis;

- Vlagberg 35, 35B en 36A Sint Anthonis;

- Walsert 12 en 12A Rijkevoort-De Walsert;

- Broekkant 10 Wanroij;

- Hank 2 Wanroij;

- Lamperen 3 Wanroij;

- Lindenpark 11 Wanroij;

- Noordstraat 56 Wanroij;

- Oosteind 2 Wanroij;

- Peelkant 2 Wanroij;

- Peelstraat 29 Wanroij;

- Verlorenhoek 4 Wanroij;

- Nieuweweg 1 Westerbeek;

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van dinsdag 21 januari 2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke dan wel mondelinge zienswijze kenbaar worden gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend op het volgende adres: gemeente Sint Anthonis, Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, begrijpt u een onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan niet of wilt u graag een mondelinge zienswijze kenbaar maken? Neem dan gerust contact op met Mendy van Liempt op telefoonnummer 0485 - 388 184 of e-mail: MendyvanLiempt@SintAnthonis.nl

Sint Anthonis, 20 januari 2020