Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2020 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2020-36874".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage vb.696-2020, Bijlage.Lopik en Montfoort, N204|exb-2020-35672
Citeertitel PU - geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen - N204
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Geo informatie (coördinaten) 125865.481 446484.773
Jaargang 2020
Maker Utrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/3.6/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Postcode en huisnummer 3405BL 306
Publicatieblad Staatscourant
Publicatiedatum 2020-07-08
Referentienummer 820F98CA
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verkeersbesluiten
Samenvatting Provincie Utrecht, 696-2020, gemeenten Lopik en Montfoort, N204, geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de parallelweg M.A. Reinaldaweg langs de N204 vanaf de Dorp naar Blokland.
Straatnaam Dorp
Taal nl
Titel VERKEERSBESLUIT 696-2020
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 34 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 2
Verkeersborden C12
Verwijzing stcrt-2020-36874
Volgnummer 36874
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker fietsers
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Woonplaats Benschop