Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2020, 36384Ruimtelijke plannenGemeente Heerlen - Beheersverordening 'Woonwagens Herculespad'

Logo Heerlen

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken ingevolge artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van Heerlen bij besluit van 24 juni 2020 de beheersverordening 'Woonwagens Herculespad' met NL.IMRO.0917. NL.IMRO.0917.BH040100W000001-0401 heeft vastgesteld.

 

De beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar wordt gebruikt voor de gebieden waar voorlopig geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien. De beheersverordening legt de bestaande feitelijke of vergunde situatie vast. Door de beheersverordening 'woonwagens Herculespad' worden twee woonwagenstandplaatsen aan het Herculespad 7a en 7b te Heerlen planologisch geregeld.

 

De beheersverordening ligt met ingang van 6 juli 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage bij de Infobalie in de Publiekshal van het Stadhuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27. De Infobalie is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.

De beheersverordening is tevens in te zien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Door de coronamaatregelen kunt u de beheersverordening alleen op afspraak inzien. U kunt de afspraak maken via www.heerlen.nl of telefonisch op tel.nr. 14045. Heeft u een afspraak en heeft u klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan vragen wij u om uw afspraak te annuleren en op een later moment een nieuwe afspraak te maken.

 

De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 7 juli 2020. Tegen de vaststelling van de beheersverordening is geen beroep mogelijk.

Voor verdere vragen over de beheersverordening kunt u contact opnemen met mw. H. Notermans van het domein Ruimte (tel. 14045).