Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 3631VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregel tijdens de carnavalsoptochten, 5473 GK Heeswijk-Dinther.

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het (gedeeltelijk) afsluiten van de onderstaande wegen voor alle verkeer behalve voetgangers:

22 Februari 2020 van 12.00 uur tot 16.00 uur:

Plein 1969, Jonker Speelmanstraat, De Flerustraat, Graaf Wernerstraat, Ridder Robertstraat, Zijlstraat, Donkeren Dijk, Julianastraat, H. Stokstraat in Heeswijk-Dinther.

23 Februari 2020 van 12.00 uur tot 17.00 uur:

Plein 1969, Irenestraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Torenstraat en Sint Servatiusstraat. Hoofdstraat, Abdijstraat, Zijlstraat, Hertog Janstraat.

Het besluit is verzonden op: 20 januari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 20 januari 2020